Πολιτική Ποιότητας

isolab8

Η πολιτική ποιότητας του εργαστηρίου της ‘’ISOLAB’’ συνοψίζεται στις κάτωθι δηλώσεις :

Στόχος είναι η επίτευξη, συντήρηση και συνεχής βελτίωση Υψηλής Στάθμης Ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, σε όλη την έκταση και το βάθος των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.

 Παρέχουμε υπηρεσίες – δοκιμές στον ίδιο βαθμό ποιότητας και χωρίς διάκριση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

 Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας και τις δοκιμές πάντα με ορθό επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία, την αξιοπιστία, την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα.

 Το προσωπικό του εργαστηρίου δεν υπόκειται σε καμία εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τεχνική κρίση και τα αποτελέσματα των εργασιών του. Όλο το προσωπικό γνωρίζει το Σύστημα Ποιότητας και εφαρμόζει τις διαδικασίες του Συστήματος καθημερινά στην εργασία του.

 Δεσμευόμαστε να παρέχουμε αποτελέσματα δοκιμών, που συμμορφώνονται πάντα με τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαπίστευσης ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ISO 17025:2005 για τις δοκιμές για τις οποίες έχουμε διαπιστευτεί.

 Ακολουθούμε πάντα για τις δοκιμές, μεθόδους οι οποίες έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεκτές, με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Η Διεύθυνση του εργαστηρίου επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των πρακτικών και διαδικασιών παρέχοντας στο προσωπικό την τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στόχων

 

 

Διαπίστευση

esyd
Δοκιμές Αρ Πιστ. 99
Test No 99

Follow us

Επικοινωνία

 ISOLAB.
    Ανδρέα Παπανδρέου 37
    Αγ. Ιωάννης - Καλαμαριά
 2310 384384, 2310 481244
2310 384383
isolab@otenet.gr