ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ISOLAB

Το εργαστήριο της ISOLAB για τέταρτη τετραετία προέβει σε επιτυχή επαναξιολόγηση της διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Περισσότερα...

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ISOLAB ΣΥΜΠΕΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ (ΕΠΕΣ)

Με το ΑΡ. ΠΡΩΤ 396/11952/29-01-2013 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το εργαστήριο ''ISOLAB'' Τσιλφίδης Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. έχει συμπεριληφθεί στον «Κατάλογο Ιδιωτικών εργαστηριών που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών(ΕΠΕΣ)», ο οποίος είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ και συνεχώς επικαιροποείται.

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ISOLAB ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ISOLAB μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκατάστασεις. Οι νέες μας εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω σύνδεσμο http://isolab.gr/demo_isolab/company/facilities.html

Περισσότερα...

Διαπίστευση

esyd
Δοκιμές Αρ Πιστ. 99
Test No 99

Follow us

Επικοινωνία

 ISOLAB.
    Ανδρέα Παπανδρέου 37
    Αγ. Ιωάννης - Καλαμαριά
 2310 384384, 2310 481244
2310 384383
isolab@otenet.gr