ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

anl

To εργαστήριο της ''ISOLAB'', με το κατάλληλο προσωπικό που διαθέτει, την πολυετή εμπειρία και το σύγχρονο εξοπλισμό του πραγματοποιεί μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε νερά, λύματα και απόβλητα, με βάση τις διαπιστευμένες δοκιμές από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) όπως φαίνεται και στο επίσημο πεδίο διαπίστευσης της ''ISOLAB''

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες διαπιστευμένες δοκιμές:

 • Προσδιορισμός νιτρικών
 • Προσδιορισμός νιτρωδών
 • Προσδιορισμός κατιόντος αμμωνίου
 • Προσδιορισμός BOD (βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) σε λύματα και απόβλητα
 • Προσδιορισμός COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) σε λύματα και απόβλητα
 • Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών σε λύματα και απόβλητα
 • κλπ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες διαπιστευμένες δοκιμές:

 • Ανίχνευση και καταμέτρηση της Legionella
 • Ανίχνευση Salmonella spp.
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και E. coli
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση σπόρων αναερόβιων θειοαναγωγικών (κλωστρίδια)
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών σε λύματα και απόβλητα
 • κλπ

 

 

Διαπίστευση

esyd
Δοκιμές Αρ Πιστ. 99
Test No 99

Follow us

Επικοινωνία

 ISOLAB.
    Ανδρέα Παπανδρέου 37
    Αγ. Ιωάννης - Καλαμαριά
 2310 384384, 2310 481244
2310 384383
isolab@otenet.gr