ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

deigm1

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών εντάσσεται και η διενέργεια δειγματοληψιών δειγμάτων τροφίμων, νερών, λυμάτων κατά εντολή του πελάτη, με σκοπό την εργαστηριακή τους ανάλυση. Η διαδικασία δειγματοληψίας δειγμάτων νερών πόσιμων δικτύων ύδρευσης, επιφανειακών υπογείων, θαλασσινών και κολυμβητικών δεξαμενών και υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειών έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) όπως φαίνεται και στο επίσημο πεδίο διαπίστευσης της ''ISOLAB''.

Διαπίστευση

esyd
Δοκιμές Αρ Πιστ. 99
Test No 99

Follow us

Επικοινωνία

 ISOLAB.
    Ανδρέα Παπανδρέου 37
    Αγ. Ιωάννης - Καλαμαριά
 2310 384384, 2310 481244
2310 384383
isolab@otenet.gr